klantenservice@hollandfoodservice.nl |024-3776935 |   Direct bestellen:    Lekker Verantwoord  Internet Bestel  Klantenservice

Duurzaamheidsbeleid van Holland Food Service

duurzaamheiMaatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid spelen een grote rol binnen Holland Food Service. Naast het streven naar winst, houdt Holland Food Service rekening met de effecten van haar activiteiten op het milieu en heeft Holland Food Service oog voor de menselijke aspecten zowel binnen als buiten het bedrijf. Holland Food Service wil een balans vinden tussen de drie p’s: planet, people en profit. Holland Food Service kent een breed palet aan MVO gerelateerde activiteiten die niet voortkomen uit het “moeten” voldoen aan wet- en regelgeving, maar uit een maatschappelijk verantwoorde manier van denken en handelen. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in de wortels van het bedrijf en is een belangrijk onderdeel in het strategisch beleid. Holland Food Service wil vanuit haar maatschappelijk betrokken rol de leefbaarheid van consumenten, en gasten naar een hoger niveau brengen. Hierin zoekt Holland Food Service samenwerking met andere professionele partijen om visie te ontwikkelen en uit te werken in concepten.

Bekijk het duurzaamheidsverslag 2017

In ons beleid én in de praktijk!


Het maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt vastgelegd in het jaarlijkse beleidsplan van Holland Food Service. Daarnaast heeft Holland Food Service een volgens ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem, waarin jaarlijks doelstellingen en milieubeleid wordt vastgelegd. Het MVO-beleid is afdelingsoverschrijdend. Dat betekent dat iedere afdeling binnen Holland Food Service bijdraagt aan de uitvoering van het MVO-beleid. Holland Food Service motiveert haar leveranciers, klanten en andere relaties om rekening te houden met MVO factoren. Toeleveranciers moeten voldoen aan strenge eisen, waarbij naast leveringsbetrouwbaarheid ook aspecten als biologisch geteeld, scharrelvlees en fair trade nadrukkelijk worden meegenomen in de afweging met wie zaken wordt gedaan. Klanten worden aangemoedigd om deze verantwoorde producten in hun menu op te nemen. Holland Food Service heeft een breed assortiment biologische producten en maaltijden, dat zich continu uitbreidt. Rondom het thema duurzame voeding organiseert Holland Food Service actieweken die worden ondersteund met promotiemateriaal.

Enkele voorbeelden van de concrete uitvoering van het MVO-beleid van Holland Food Service zijn: CO2-neutrale afvalverwerking dankzij strikte scheiding van afvalstromen, bewuste keuze van milieuvriendelijke verpakkingen, energiebesparing dankzij een gebouwmanagementsysteem inclusief warmte-terugwininstallatie, een schoon wagenpark, ontwikkelingstrajecten voor medewerkers en in samenwerking met gemeenten werken aan de reïntegratie van jongeren, herintreders en ouderen. In 2012 behaalde Holland Food Service een finaleplaats tijdens de MVO Award georganiseerd door de stichting ‘De Maatschappelijke Meerwaarde’. In 2013 was er weer een nominatie en werd deze verzilverd!

Zorg voor het milieu

zorgvoormilieuHolland Food Service ziet milieubeleid evenals de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn als een integraal onderdeel van het ondernemingsbeleid. Tevens hebben wij een maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid jegens medewerkers, klanten en samenleving.
Holland Food Service werkt aan een aantrekkelijk leefmilieu binnen de organisatie, nu en in de toekomst. Wij staan tegelijkertijd voor de taak om bij te dragen aan de landelijke milieudoelen. De sleutel hiervoor is duurzaam ondernemen. Een duurzame onderneming voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen.  Met duurzaam ondernemen verschuift de aandacht van sanering naar het voorkomen van milieuproblemen.

Ons milieubeleid richt zich op het voorkomen van lucht-, water- en bodemverontreiniging en het beperken van geluidshinder en andere hinder. Ook de milieueffecten van het gebruik van grondstoffen, diensten en energie vormen een belangrijke leidraad bij dit beleid. Daarnaast willen we ook andere spelers  in het maatschappelijk krachtenveld, zoals bijvoorbeeld klanten en leveranciers, uitdagen hetzelfde te doen.

Wij zijn ISO 14001 gecertificeerd!


Logo ISO14001Om adequate interne milieumanagement te bereiken hebben wij ons milieuzorgsysteem laten certificeren volgens de normen van ISO14001. Het doel van Holland Food Service is vervolgens om dit systeem constant te verbeteren. Wij voldoen minimaal aan de milieuwetgeving en anticiperen op nieuwe nationale en Europese regelgeving. Dat doen wij door het opbouwen van een adequaat instrumentarium op bedrijfsniveau om de totale milieubelasting te beheersen en te beperken. Jaarlijks worden onderwerpen milieu en duurzaamheid vastgelegd in de milieubeleidverklaring. Hierin staan jaarlijkse SMART doelstellingen die door de directie worden beoordeeld op voortgang en realisatie.

We steken veel tijd en energie in het betrekken van medewerkers. Zodat de noodzaak om de nadelige effecten van de bedrijfsvoering op het milieu met name ten aanzien van emissie en afvalstromen, door iedereen gedragen wordt. Daarbij hebben de optimalisatie van grondstof- en energierendement een belangrijke plaats en informeren wij externe betrokkenen en belangstellenden over de mate van milieubelasting en de gerealiseerde verbeteringen. Concreet komt dit bijvoorbeeld neer op:
• Vermindering van gebruik van grond- en hulpstoffen.
• Voorkomen van lucht-, water- en bodemverontreiniging.
• Reduceren van CO2-uitstoot door het efficiënt inplannen van transport en bundelen van logistieke stromen met leveranciers.
• Het voeren van een milieubewust inkoopbeleid.
• Het zoeken naar minder milieubelastende bedrijfsprocessen.
• Een continue inspanning ter verbetering van onze milieuprestaties.
• Waar mogelijk meer doen dan wat wettelijk verplicht is. Daarbij zullen vooral de aspecten veiligheid, gezondheid, welzijn, kwaliteit en efficiency prioriteit krijgen.
• Voorlichten, opleiden en motiveren van alle medewerkers.

ISO14001-certificaat downloaden