klantenservice@hollandfoodservice.nl |024-3776935 |   Direct bestellen:    Lekker Verantwoord  Internet Bestel  Klantenservice

Pluryn

Samenwerking Pluryn en Holland Food Service

Cliëntparticipatie in optima forma: De Beele (Pluryn) ontwikkelt logistieke ervaringsplaatsen in samenwerking met Holland Food Service

Op een groene en bosrijke plek in Voorst ligt De Beele, een orthopedisch behandelcentrum van Pluryn voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen in de leeftijd van 12 tot 21 jaar. De Beele zoekt samen met alle betrokkenen naar de beste behandeling voor de drie leefgebieden wonen, leren (onderwijs) en vrije tijd en maakt hierbij gebruikt van de methodiek “competentiegericht werken”. Voor het realiseren van cliëntparticipatie en het opleiden van de cliënten is De Beele een unieke samenwerking aangegaan met Holland Food Service.

Rein-Jan Koop, clusterleider PlurynRein-Jan Koop, clusterleider, begint bij ons bezoek meteen gepassioneerd te vertellen over zijn missie voor de jongeren die worden geplaatst bij De Beele. Rein-Jan: ‘Wij bieden de jongeren, naast een veilige leefomgeving, een plek waar ze samen met ons op zoek gaan naar hoe vorm te geven aan hun soms al complexe leven. Ieder mens is uniek. Iedereen heeft eigen wensen, behoeften en mogelijkheden. De Beele geeft elke jongere de behandeling die hij of zij nodig heeft. Het doel van de behandeling is het probleemgedrag te verminderen en de vaardigheden te vergroten.’

Wat kan wél
Rein-Jan had 13 jaar lang als persoonlijk begeleider ‘op de groep gestaan’ toen hij het tijd vond voor een volgende stap. Zijn werk als clusterleider biedt hem nieuwe uitdagingen maar hij vindt het belangrijk om dichtbij de jongeren te werken en veel contact te houden met de leefgroepen. ‘Onze doelstelling is om de jongeren te begeleiden naar volwassenheid en ze zo zelfstandig mogelijk te maken. Sommigen zullen uiteindelijk gebruik maken van de 24 uur zorg, anderen gaan weer naar huis of kunnen zelfstandig met of zonder begeleiding wonen,’ aldus Rein-Jan.
‘Competentiegericht werken is het uitgangspunt. Kijken naar wat wél kan. We vragen ze: ‘Wat kun je al? Wat wil je leren? En wat gaan we samen ontwikkelen?’

Als we het hebben over ondernemen in de zorg, dan heeft Holland Food Service het helemaal begrepen. Een samenwerking zoals de onze is samenwerking in de zorg in optima forma.

Integrale behandeling
Bijna alle jongeren zijn leerling bij De Bolster, de school op het terrein van De Beele. De school en de leefgroepen werken nauw samen en bieden een integrale behandeling. Daarbij is het heel belangrijk om te bouwen aan eigenwaarde en zelfvertrouwen en om activiteiten aan te bieden waar de jongere interesse in heeft. De jongeren zoveel mogelijk laten bijdragen aan het dagelijkse leven op de groep is daar onderdeel van. ‘Zo is één van de jongeren in de leer bij een autogarage. Hij zorgt voor het schoonhouden van het gehele wagenpark en wast op afspraak auto’s van klanten,’ zegt Rein-Jan. ‘Als ik dan zelf iets niet schoon krijg of vragen heb over hoe mijn auto of één van de dienstauto’s op het terrein te behandelen, dan vraag ik hem om ernaar te kijken. Hij is kundig op dit gebied en de afgelopen jaren uitgegroeid tot een zelfstandige jongvolwassene. We benadrukken het positieve en de successen die worden behaald, hoe klein deze ook zijn. In plaats van de negatieve ervaringen, die er natuurlijk ook zijn.’

Zelf koken
Ook bij het eten en drinken worden de jongeren zoveel mogelijk betrokken. Werd er eerst centraal gekookt, nu wordt het eten en drinken op de groep klaargemaakt. Rein-Jan: ‘We willen het leven op de groep zoveel mogelijk normaliseren. Dat lukt natuurlijk nooit helemaal maar door zelf te koken kan je op een ongedwongen manier de competenties vergroten. Als de jongeren koken, dan moeten ze immers een recept lezen en samenwerken met andere jongeren en de begeleider.’ Dan lachend: ‘Bovendien kun je als begeleider weer een complimentje uitdelen als het eten lekker is!’

Logistieke ervaring opdoen in cliëntparticipatiemodel

De leefgroepen bestellen de boodschappen via het platform ‘Lekker Verantwoord’ van Holland Food Service. Zelf de boodschappen doen in de supermarkt kostte teveel tijd. Tijd die ten koste ging van de jongeren. Rein-Jan: ‘We zochten een alternatief maar ik wilde alleen samenwerken met een partner die mijn visie deelt om eten en drinken tevens te gebruiken om de jongeren te laten participeren en op te leiden. Holland Food Service stond hiervoor open.’ Samen met Holland Food Service ontwikkelde Rein-Jan een cliëntparticipatiemodel, waarbij de jongeren ervaring op kunnen doen binnen de module logistiek van de SVH-opleiding. Op het terrein van De Beele werd in de voormalige productiekeuken een magazijn ingericht. De dagverse producten die door de leefgroepen worden besteld, worden door Holland Food Service direct naar de afdelingen gebracht. De kruideniersproducten worden echter bij het magazijn geleverd waarna de jongeren de producten voor de afdelingen orderpicken.
‘De opzet was behoorlijk complex. We moesten rekening houden met zaken zoals HACCP, de planning, koppelen van ICT-systemen en onverwachte situaties voor zijn’, aldus Rein-Jan. ‘We willen niet afhankelijk zijn van de jongeren; zij kunnen bijvoorbeeld vertrekken, ziek worden of om andere redenen plotseling niet inzetbaar zijn. De levering aan de groepen mag niet in gevaar komen. Holland Food Service neemt het in zo’n situatie van ons over en bezorgt de complete bestelling bij de groepen.’ Eén leefgroep werkt nu succesvol volgens dit model. Binnenkort volgt een bezoek aan Holland Food Service met een tweede groep om de pilot verder uit te rollen.’

Ondernemen in de zorg

Voor Rein-Jan is de realisatie van een eigen opleidingsmagazijn niet voldoende. Hij heeft grotere plannen. Er zijn immers meer vakgebieden binnen de logistiek waar de cliënten de nodige vaardigheden kunnen opdoen. Zoals het gebruik van logistieke hulpmiddelen of het opdoen van ervaring als hulpchauffeur. Rein-Jan en Holland Food Service inventariseren momenteel de mogelijkheden om dit gezamenlijk te realiseren. ‘Als we het hebben over ondernemen in de zorg, dan heeft Holland Food Service het helemaal begrepen. Een samenwerking zoals de onze is samenwerking in de zorg in optima forma. Ieder jongere heeft potentie. De jongeren kunnen zich bij ons ontplooien op een manier die aansluit bij hun interesse en mogelijkheden.’

Meer informatie over Pluryn en De Beele

Gerelateerde projecten

Comments are closed