klantenservice@hollandfoodservice.nl |024-3776935 |   Direct bestellen:    Lekker Verantwoord  Internet Bestel  Klantenservice

Inzicht geeft overzicht, knelpunten worden verbeterpunten!

Holland Food Service heeft de ervaring, de mensen én de methoden in huis om je proces verder te professionaliseren en doelmatiger in te richten. Op deze pagina vind je enkele voorbeelden van wat wij kunnen doen voor jou en je organisatie. Wij geven je inzicht, advies en kunnen op basis van projectmanagement je helpen om het proces in je organisatie te verbeteren. Heb je vragen of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons.

Neem contact met ons op

procesinvetarisatie_etendrinkenOnderzoeken rondom  eten & drinken – de proceskant

Je wilt altijd inzicht in het kwaliteitsniveau dat je biedt op het gebied van eten en drinken. En je wilt dat je organisatie doelmatiger te werk gaat om continu te verbeteren. De projectafdeling van Holland Food Service kan je daarbij helpen. We voeren  scenario-onderzoeken uit en toetsen de toekomstbestendigheid van je organisatie op gebied van eten, drinken en gastvrijheid. Je krijgt geen lange rapporten maar een kort en helder verslag met de belangrijkste gegevens. De onderzoeken en kwaliteitsmetingen worden veelal zichtbaar gemaakt in een scorecard: dat is meetbaar en transparant. Daarnaast geven wij je advies om aan de slag te gaan met de verbeterpunten en zijn we je partner in het implementeren van veranderingen.

Financieel inzicht en advies

Inzicht en beheersbaarheid van kosten en baten bepaalt mede het succes en de toekomstbestendigheid van de organisatie! Wil je bijvoorbeeld weten wat je voedingsdagprijs is op ingrediënten- en integraal niveau? Wij rekenen het voor je uit, aangevuld met een overzicht van de formatieve kosten. Daarnaast hebben wij een model ontwikkeld waarmee de exploitabiliteit van het restaurant berekend kan worden. Binnen het model kun je dit blijven monitoren en verbeteren.

Kengetallen, normeringen en benchmarken

Hoe doet jouw organisatie het ten opzichte van anderen? De projectafdeling van Holland Food Service heeft uit diverse onderzoeken, berekeningen en adviestrajecten allerlei kengetallen en normeringen verkregen. Vanuit deze kengetallen en normeringen kunnen wij je organisatie snel en effectief inzicht geven en kun je je organisatie vergelijken met anderen (benchmark). Te denken valt aan formatieplaatsenplan, ingrediëntenkosten, integrale kosten en de procesinrichting. Wij stellen deze cijfers dan ook graag beschikbaar voor onze klanten!

Minder voedselverspillingMinder voedselverspilling

Maatschappelijk en financieel is voedselverspilling niet wenselijk! Gemiddeld wordt 30-40% van ons voedsel verspild. En dat tegen een integrale kostprijs van gemiddeld € 7,50! Vanuit het concept ‘Love food, Hate waste!’ meten wij voedselverspilling door de hele organisatie, in kilo’s en in euro’s. Het wordt inzichtelijk op welke punten in het proces het meeste voordeel te halen is. Door middel van een transparante rapportage verschaffen wij inzicht, doen we verbetervoorstellen en  trainen je medewerkers om voedselverspilling, voor nu en in de toekomst, tegen te gaan.

Gastvriendelijkheid verhogen

Medewerkers bepalen voor 50% de gasttevredenheid. Daarom zijn je medewerkers dé belangrijke factor om een hoge mate van gasttevredenheid te realiseren en te waarborgen. Andere tevredenheidsfactoren zijn de ambiance (20% waarde) en de kwaliteit van het product (30% waarde). Holland Food Service heeft een gastvrijheidsprogramma ontwikkeld ‘Gastvrijheid dat doe je zo!’ Hierin worden uw medewerkers meegenomen in onze wereld van gastvrijheid! Geen eenmalige training, maar een gestructureerd trainingsprogramma, want de sleutel van succes ligt in de herhaling! Wij werken op sommige onderdelen en situaties samen met de Hogere Hotelschool van Maastricht.